Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις

«… Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις …» ; (Πράξ. 5, 29) Είναι βέβαιο ότι το προηγούμενο διάστημα που πέρασε, με τα προληπτικά μέτρα, στα οποία συμπεριλήφθηκε και η Εκκλησία, πυροδότησε την ανησυχία ότι πολεμείται η Εκκλησία και την νοσταλγία …