“…ἐν τῇ κοιμήση τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωή μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς…”

Αγαπητοί μας νέες και νέοι, γονείς, παιδιά και αναγνώστες της ιστοσελίδας μας,

Στην Εκκλησία μας μιλούμε για αθανασία και αιωνιότητα. Μιλούμε για ζωή χωρίς τέλος. Μιλούμε για την νίκη της Ζωής επί του θανάτου.

Το πρόσωπο της Παναγίας μαρτυρεί τούτο διότι είναι συνέχεια η παρουσία Της στην ζωή μας. Το βεβαιώνουν τα τόσα προσωνύμια που της έχουν δοθεί ανά τον κόσμο και ιδιαιτέρως θα λέγαμε στην Ελλάδα μας. Γιαυτό στο απολυτίκιο που ψέλνεται στην ανάμνηση, αν επιτρέπεται να πούμε, του θανάτου της, λέμε χωρίς δισταγμό “…ἐν τῇ κοιμήση τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωή μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς…”

Δεν είναι νεκρή η Παναγία μας αλλά ζωντανή όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αλλά και κάθε άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας για τους οποίους προσευχόμαστε να βρίσκονται μακριά από πόνο, θλίψη και στεναγμό. Ο ίδιος ο Χριστός μας βεβαιώνει πως “… Ὁ Θεός δὲ δὲν εἶναι Θεός νεκρῶν ἀλλά ζώντων· γι’ αὐτόν ὅλοι εἶναι ζωντανοί …” (Λουκ. κ, 38)

Είναι ο θάνατος εντός της Εκκλησίας προσωρινός χωρισμός διότι ο Χριστός, που είναι η απαρχή όλων αλλά και η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, είναι Ανεστημένος και ως Ανεστημένος Ζωοδότης ! Έτσι έχουμε, ζωντανοί και πεθαμένοι, την προσδοκία της Αναστάσεως και την ζωή του μέλλοντος αιώνος όπως ομολογούμε στο σύμβολο της Πίστεως.

Έχοντας τα παραπάνω παραμάσκαλα πορευόμαστε την ζωή ελπιδοφόρα, διότι ο πλέον εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος, μεταμορφώθηκε από στιγμή θλίψης σε χαρά, από στιγμή αποσύνθεσης και διάλυσης σε στιγμή βέβαιης άφθαρτης ζωής και αρχή, θα λέγαμε, μιας “δεύτερης” ύπαρξης, της αιώνιας !

Ευχόμαστε αυτή η μαρτυρία της Ζωής από την ημέρα μνήμης του θανάτου της Παναγίας μας και Μητέρας όλου του κόσμου, να μας φέρει όλους στην παραπάνω επίγνωση και αλήθεια !

Χρόνια πολλά !

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.