Πασχάλιες εόρτιες ευχές από το Γραφείο Νεότητος – Έτος 2018

Resurrection of our Lord Jesus Christ

 

Χριστός Ανέστη!

Χαιρετισμός ελπιδοφόρος…

Χαιρετισμός χαρμόσυνος…

Χαιρετισμός διαχρονικός…

 Αληθώς Ανέστη!

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.