Πασχάλιες εόρτιες ευχές από το Γραφείο Νεότητος – Έτος 2019

Χριστός Ανέστη!

Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι παρηγοριά του ανθρωπίνου γένους! Ο θάνατος γίνεται ύπνος και η προσδοκία της Αναστάσεως γίνεται ελπίδα κάθε ανθρώπου! Είναι η σφραγίδα του Ευαγγελικού μηνύματος και της επί γης παρουσίας του Χριστού κατά σάρκα! “…εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν …” (Α Κορ. 15,17)!

The Resurrection of our Lord Jesus Christ

Αδελφοί “…Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ…” (υμνογραφία) … Ιδού! “…ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες· ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθοι πεινῶν. πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος…” (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Αληθώς Ανέστη!

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.