Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για τον ένα χρόνο λειτουργίας του Γραφείου Νεότητος

« …ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, …

καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε·

καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε·

νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι…» (Λουκ. ζ’  12-14).  

 

Σεβαστέ μου πάτερ και Γενικέ Αρχιερατικέ Αιδεσιμολογιότατε πατέρα Γεώργιε,

κ. Α. Διευθυντά εκπρόσωπε του Σώματος Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων κ. Βαρδιάμπαση Στυλιανέ

Αδελφοί μου!

Καλησπέρα σε όλους!  

Παρήλθε ήδη ένας χρόνος ακριβώς από την εκδήλωση έναρξης του Γραφείου Νεότητος.

Δοξάζουμε τον Θεό για αυτόν τον ένα χρόνο. Δοξάζουμε για τις δυσκολίες του, την αγωνία του, καθώς και για τις χαρές του από την επικοινωνία μας με την νεότητα. Επίσης, Τον ευχαριστούμε που μας αξιώνει φέτος, με την ευχή και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, ένα χρόνο ακριβώς από την εκδήλωση έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Νεότητος, χωρίς αυτό να είναι σχεδιασμένο, να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση με εκλεκτό καλεσμένο τον πατέρα Νικόλαο Δούμα από την Μητρόπολη Ταμασσού της Εκκλησίας της Κύπρου.  

Θα ήταν άστοχο σε μια τέτοια βραδιά να περιαυτολογήσουμε. Να πούμε δηλαδή πως ότι φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό που μόλις είδαμε είναι δικά μας επιτεύγματα. Πίσω από αυτό το αρχείο και τις δράσεις που προβλήθηκαν κρύβονται πολλές συνεργασίες και πολλά πρόσωπα. Το έργο για την νεότητα δεν μπορεί να προσωποποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί σε ένα σημείο του γεωγραφικού χώρου της Μητροπόλεώς μας ή σε ένα πρόσωπο. Είναι ένα συλλογικό έργο που προέρχεται από όλη την Μητρόπολη μας, από τα μοναστήρια μας, από τις ενορίες μας, από απλούς λαϊκούς ανθρώπους με τις γνωριμίες τους, τις γνώσεις τους, τις δυνατότητές τους, με την αγαθή τους διάθεση προς την Εκκλησία μας και την εθελοντική τους προσφορά. Το Γραφείο Νεότητος δεν υπάρχει μόνο εκεί που βρίσκεται η διεύθυνση του αλλά όπου γίνεται έργο για την νεότητα κάτω από την ευλογία του Ποιμενάρχου μας.

Ένα τέτοιο έργο είναι αξιόλογο και εμείς δεν μπορούμε παρά αυτό να προβάλουμε και να το κάνουμε γνώριμο σε όλους διότι αυτό κρατιέται ταπεινό και μένει στην αφάνεια. Βεβαίως όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο. Αλλά διότι θέλουμε να δείξουμε που βρίσκεται η ουσία, ώστε όσοι το επιθυμούν να τρέξουν σε αυτήν ανάλογα με το πρόγραμμά τους.

Η Εκκλησία μας εργάζεται μέσα από τον τελευταίο, μέσα από τον ταπεινό και μέσα από αυτόν που προσφέρει μυστικά, δλδ αθόρυβα ! Αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε, ως Γραφείο Νεότητος να τον κάνουμε πρώτο, θέλουμε να τον υψώσουμε, θέλουμε να τον φανερώσουμε. Εκπληρώνοντας έτσι το ρηθέν από τον Χριστό «…οἱ ἔσχατοι ἔσονται πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι·…» (Ματθ. κ’ 16) «…ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται…» Λουκ. (ιη’ 14) και το «…ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ…» (Ματθ ιστ’ 18). Και όλα αυτά για να μην καυχηθούμε ποτέ για τον εαυτό μας αλλά για την Εκκλησία μας, για την Μητρόπολή μας, για τον Επίσκοπό μας, για τους ιερείς μας, για τις μοναχούς και μοναχές μας, για τους απλούς πιστούς μας!

 
Ένας χρόνος λειτουργίας λοιπόν και Σας συγκεντρώσαμε όλους εδώ. Ας αφήσουμε τι συνέβη και τι θα συμβεί. Δράττουμε της ευκαιρίας να Σας έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να σπείρουμε στις καρδιές Σας την φωνή της Εκκλησίας μας και την φροντίδα της για τον άνθρωπο.

Παίρνουμε αφορμή από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής.  

Στο περιστατικό που μας διηγείται η περικοπή, ο Χριστός μας εισερχόμενος στην πόλη της Ναΐν συναντάει μια νεκρική πομπή. Μια μάνα χήρα συνοδεύει το νεκρό παιδί της στην τελευταία του κατοικία. Οι κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν στο πένθος και προσπαθούν όσο μπορούν να δώσουν παρηγοριά στον πόνο της τραγικής μάνας. Ο Χριστός κάμπτεται. Πλησιάζει και με την θεϊκή του δύναμη και εξουσία και ανασταίνει το νεκρό παιδί της. Της το δίδει ζωντανό και υγιές. Ενώ ο όχλος μένει έκπληκτος από το γεγονός και θαυμάζει και ομολογεί δοξάζοντας ότι στο πρόσωπο ενός μεγάλου προφήτου τους επισκέφθηκε ο Θεός.

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να αναστήσει τον άνθρωπο από την πτώση του, από την συνήθεια και την ροπή του να συντροφεύει τους χοίρους και να τρώει από τα ξυλοκέρατα όπως μας διηγείται η παραβολή του ασώτου υιού. Από την αποτυχία του να καταναλώνει τις αρετές του και τις δυνάμεις του και να οδηγείτε στην πτώση του και στην φθορά του, στον πόνο, στην θλίψη, στην απογοήτευση, στο κενό. Χρόνο με το χρόνο έρχεται η αποσύνθεση της πολυσύνθετης υγείας του ανθρώπου χωρίς να γίνεται αυτό ιδιαίτερα αντιληπτό και η ζωή συναντάει τον θάνατο. Τι γίνεται τότε;

Ο Χριστός τα ανατρέπει όλα αυτά. Δίδει την πληρότητα που χρειάζεται ο κάθε ένας. Ανεξάρτητα από των επαγγελματικών του επιλογών. Ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Αρκεί να υπάρχει η πίστη και η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να λέγεσαι Χριστιανός.   

Μια τέτοια πτώση και φθορά για τον άνθρωπο είναι και η εξάρτηση του από το διαδίκτυο και οι κίνδυνοι που βρίσκονται σε αυτό. Είναι σύγχρονο ναρκωτικό. Η Εκκλησία μας βλέπει αυτή την νεκρική πομπή συμπαράστασης στον κάθε γονέα (ή σύζυγο, ή φίλο, ή αδερφό, ή αδερφή, ή συγγενή) που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα εξάρτησης και έρχεται δυναμικά και ελεύθερα με την επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος σε συνδυασμό με τον μυστηριακό της χαρακτήρα της προσφοράς του σώματος και αίματος του Χριστού και λέει το «Μη κλαίε»! 

«Μη κλαίε»! ….

Η Εκκλησία μας έχει αυτήν την αποστολή στον κόσμο να προσφέρει την Ανάσταση ! Η Εκκλησία μας επιθυμεί να ζούμε συνεχώς το Πάσχα και να έχουμε ευφροσύνη, χαρά και ζωή!  Μας δίδει την αλήθεια ώστε να ζούμε ελεύθεροι κατά το ρηθέν από τον ίδιο τον Χριστό « …γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς…» (Ιωάν. η’ 32). Ελεύθεροι από κάθε είδους δουλείας. Από την δουλεία της αμαρτίας, από την δουλεία των παθών, από την δουλεία των αναγκών, από την δουλεία του γράμματος του νόμου και των θρησκευτικών κανόνων ( Ρωμ. β΄ 28 – 29, Κολς. β΄ 16-17),  από την δουλεία πιο συγκεκριμένα για απόψε της εξαρτήσεως του διαδικτύου και κάθε είδους αιχμαλωσίας του.

Απόψε η τοπική μας Εκκλησία θα δώσει την επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος. Ο πατήρ Νικόλαος που αναλαμβάνει στους ώμους του το εγχείρημα είναι ένας εξαίρετος κληρικός με πλούσιο βιογραφικό υλικό όπως σε λίγο θα διαπιστώσετε από τον π. Ιωάννη που θα το αναφέρει. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που είναι εδώ μαζί μας.

Πριν ξεκινήσουμε να πούμε πως για την αποψινή βραδιά έχουμε την ευχή και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας ο οποίος δυστυχώς λόγω της έκτακτης στο πρόγραμμα εκλογής του νέου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ Κύριλλο και στον οποίο ευχόμαστε μια καλή Αρχιερατική πορεία και μακροημέρευση, δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας. Δίδει όμως την ευχή του για την καλή διεξαγωγή της αποψινής ομιλίας, την ευχαριστία του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής κ.κ. Ησαΐα για την ευχή του και την παραχώρηση αδείας στον π. Νικόλαο, την ευχαριστία του προς τον ομιλητή τον πατέρα Νικόλαο και όλους όσοι συμβάλανε στην περάτωση αυτής της βραδιάς.  

Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμάτε με την παρουσία Σας. Καλή ακρόαση!

 

Πατήστε εδώ για το ηχητικό ντοκουμέντο της εκδήλωσης.

Πατήστε εδώ για την συνέντευξη τύπου της εκδήλωσης.

 Πατήστε εδώ για το βίντεο της εκδήλωσης.

Πατήστε εδώ για το ενημερωτικό άρθρο της εκδήλωσης.

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.