Ευχές για το Νέο Έτος από το Γραφείο Νεότητος – Έτος 2020

“…εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων

καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·” (Λουκ. β, 46)

Αγαπητοί μας νέες και νέοι, γονείς, παιδιά και αναγνώστες της ιστοσελίδας μας,

Λαμβάνουμε αφορμή από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας, της πρώτης του έτους, για να σας απευθύνουμε χαιρετισμό, ευχετήριο και συμβουλευτικό, εγκάρδια.

Ο Χριστός όταν χάθηκε από την επίβλεψη των γονέων του, ετών δώδεκα, βρέθηκε μεταξύ των διδασκάλων της εποχής του και περιοχής του. Βρέθηκε σε ένα κλίμα που εξασφάλιζε την πρόοδο του, την διανοητική εξέλιξη του και την ενηλικίωση του πνεύματος του. Βρέθηκε σε ένα κλίμα που βήμα-βήμα ολοκλήρωνε την προσωπικότητα του, την επί γης παρουσία του, και κυρίως βρέθηκε “… ἐν τοῖς τοῦ πατρός …” του, όπως έλεγε και ο ίδιος.

Σαφής η εικόνα και σαφές το παράδειγμα προς μίμηση. Οι νέοι χρειάζεται να δίνουμε τον χρόνο μας σε χώρους που θα μας ωφελήσουν σωματικά και πνευματικά. Να εμπιστευόμαστε χώρους που θα μας βελτιώσουν και θα μας θρέψουν. Χρειάζεται η νεότητα να αναζητά τα βέλτιστα και τα κράτιστα για δικό της όφελος.

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικείς επιστολή ξεκάθαρα τονίζει “… ν’ ἀποφεύγετε κάθε ἀδελφόν, ὁ ὁποίος διάγει βίον ἀργόν καί ὄχι κατά τήν διδασκαλίαν… “(πρός Θεσσαλονικείς γ, 6). Σε άλλο δε σημείο αναφέρει “…. μή πλανᾶσθε, κακαί συναναναστροφαί διαφθείρουν τά καλά ἤθη …” (Προς Κορινθίους ιε, 32)

Έχοντας αυτά κατά νου ευχόμαστε το έτος 2020 κάθε άνθρωπος, στα οποιαδήποτε πρώτα βήματα νεότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να έχει σωστούς οδηγούς, σωστούς διδασκάλους και την κατάλληλη γονική επίβλεψη που θα ωφελήσουν, θα αναδείξουν και θα θρέψουν σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και χαρακτήρα, για το καλό του ιδίου προσωπικά και της κοινωνίας.

Καλό και ευλογημένο το νέο έτος 2020!

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.