Δράσεις Νεότητας στο Πολιτιστικό μας Κέντρο – Περίοδος 2019-2020

Δραστηριότητες

• Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία καθημερινά.

• Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ὑπεύθυνος: κ. Κωνσταντῖνος Στεφανάκης (Τηλ.: 6944512060)

• Χορωδία ἐνηλίκων. Ἐκμάθηση καί ἀπόδοση ὁμαδικῶν τραγουδιῶν. Κάθε Σάββατο 20:00-21:00. Ὑπεύθυνη: κ.Ἔλλη Παπαλλιονάκη – Παγωνίδου (Τηλ.: 6976763471).

• Ἐκμάθηση Λύρας. Κάθε Σάββατο 10:00-11:00 γιά τούς ἀρχάριους καί 11:00-12:00 γιά τους προχωρημένους. Ὑπεύθυνος: π. Γεώργιος Σεργάκης (Τηλ.: 6946147243).

• Σύναξη νέων στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Κάθε Δευτέρα 20.00-22.00.

• Δανειστική Βιβλιοθήκη. Ὑπεύθυνη: κ. Ἑλένη Μαυράκη – Φρατζεσκάκη (Τηλ.: 6977082158) καί ἐθελοντές.

• Κινηματογραφική Ὁμάδα – Κινηματογραφικό Ἐργαστήρι. Προβολή & δημιουργία ταινιῶν μικροῦ καί μεγάλου μήκους. Ὑπεύθυνος: κ. Ἀντώνιος Τζατζάνης (Τηλ.: 6945644961).

• Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁμιλίες πού ἀφοροῦν τή σύγχρονη προβληματική.

 

…θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν…” (Προς Ρωμαίου ιστ΄, 19)

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.