Οι Χορωδίες του Πολιτιστικού μας Κέντρου σας περιμένουν – Περίοδος 2018-2019

  • Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ὑπεύθυνος: κ. Κωνσταντῖνος Στεφανάκης (Τηλ.: 6944512060)

  • Χορωδία ἐνηλίκων καί παιδιῶν. Ἐκμάθηση καί ἀπόδοση ὁμαδικῶν τραγουδιῶν.

Κάθε Σάββατο μικρά παιδιά 18:45-19:15 καί μεγάλα παιδιά 19:15-20:00.

Ὑπεύθυνη: κ.Βασιλική Ἀθανασιάδου – Πετράκη (Τηλ.: 2821032088).

Κάθε Σάββατο 20:00-21:00 ἡ Xορωδία ἐνηλίκων.

Ὑπεύθυνη: κ.Ἔλλη Παπαλλιονάκη – Παγωνίδου (Τηλ.: 6976763471).

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.