Ευχαριστήρια ανάρτηση προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Γραφείο Νεότητος εκφράζει την ευχαριστία του για την χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Νεότητος, χορήγησαν για την Κατασκήνωση μας τρόφιμα αξίας 1.000 Ευρώ. 

Την 1η και την 8η Ιουλίου του 2017, κατέφθασαν στο χώρο των συσσιτίων της Μητροπόλεως μας μέσω της τράπεζας τροφίμων του Ιδρύματος, προϊόντα που αφορούν στο πρωινό και στο πρόγευμα των παιδιών.

 
Ευχαριστούμε και την εταιρία enafood για την δωρεάν μεταφορά και παράδοση των τροφίμων στο χώρο μας. 
 
 
Είναι ιδιαίτερη χαρά που φορείς της κοινωνίας μας χορηγούν τις προσπάθειες των κατά τόπους Εκκλησιών.
 
 
Σε αυτό το σημείο είναι χρέος μας να αναφερθεί επίσης ότι φορείς και από την τοπική μας κοινωνία, ενισχύουν τις προσπάθειες της Μητροπόλεως μας, και τους οποίους δραττόμεθα της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε ομοίως σε γενικό επίπεδο. 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.