Πασχάλιες ευχές 2019

Χριστός Ανέστη !

Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι παρηγοριά του ανθρωπίνου γένους ! Ο θάνατος γίνεται ύπνος και η προσδοκία της Αναστάσεως γίνεται ελπίδα κάθε ανθρώπου ! Είναι η σφραγίδα του Ευαγγελικού μηνύματος και της επί γης παρουσίας του Χριστού κατά σάρκα ! “…εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν …” (Α Κορ. 15,17) !

Αδελφοί “…Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ…” (υμνογραφία) … Ιδού ! “…ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες· ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθοι πεινῶν. πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος…” (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Αληθώς Ανέστη !

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.