ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Πασχάλιες Ευχές. 2018.

Χριστός Ανέστη ! 

 

Χαιρετισμός ελπιδοφόρος …

 

Χαιρετισμός χαρμόσυνος …

 

Χαιρετισμός διαχρονικός !

 

Αληθώς Ανέστη ! 

 

Related Posts

Add Comment