Χριστός Ανέστη! Πασχάλιες Ευχές – Έτος 2018

Χριστός Ανέστη!

Χαιρετισμός ελπιδοφόρος…

Χαιρετισμός χαρμόσυνος…

Χαιρετισμός διαχρονικός!

 Αληθώς Ανέστη!

 

Related Posts

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.