“Μείνατε πεινασμένοι”, η έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας στον Steve Jobs. Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:30.

Related Posts

Add Comment