ΔΕΥΤΕΡΑ 19.30 (ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-ΣΥΝΑΞΗ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 (ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ)