ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 Μάθημα Αγιογραφίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 Σύναξη για Παιδιά Δημοτικού
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 Σύναξη για Παιδιά Γυμνασίου & Λυκείου
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 Σύναξη της Δευτέρας
https://saintpanteleimonchania.wordpress.com/calendar/