ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-12.00π.μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.00-14.00μ.μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ