ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30π.μ. (ΣΥΝΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.30 μ.μ. (ΣΥΝΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ –ΦΟΙΤΗΤΕΣ)